LAMINATS DE BAIXA PRESSIÓ

Són taulers d'aglomerat amb les dues cares recobertes de paper amb diferents textures i gramatges, imitant la fusta o de colors llisos, impregnats amb una barreja de resines melamíniques i urees que protegeixen el paper.

 


LAMINATS D'ALTA PRESSIÓ

Ofereixen major ressistència a la fricció i als impactes que els anteriors degut a la protecció del revestiment exterior i a la composició de la base amb paper kraft que està col·locat entre la capa exterior i el tauler d'aglomerat.

 


LACATS

Sobre una base generalment de tauler MDF (tauler de densitat mitja), s'apliquen varies capes de laca, que creen una pel·lícula prima i dura. La qualitat dependrà de la quantitat de capes. La cara exterior es pot fer en diferents acabats: brillantor, mat, texturitzat....

També es pot lacar sobre fusta, sense tapar el porus de la mateixa. Aquesta tècnica s'anomena "lacat a porus obert".


FUSTES

Els frontals estan acabats en fusta barnissada. Hi ha una gran varietat de fustes, les més modernes són portes llises amb el vetejat horitzontal o vertical. Les més classiques són portes enmarcades, amb capella, amb plafons rebaixats i motllurats...

S'utilitzen diferents fustes: faig, roure, cirerer...i es poden tenyir per aconseguir una homogeneïtat en el color.

 


POL·LILAMINATS

Són taulers en MDF llisos o fresats, recoberts cara i cantell d'un foli pol·lilaminat PVC amb el que s'aconsegueixen gran varietat d'estils i acabats.